logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Ústna dutina

Grafický návod na odber steru z ústnej dutiny/sliznice stiahnete tu.

Postup odberu:

1. Pred odberom približne hodinu nič nejesť a nepiť, takisto dojča nesmie byť dojčené najmenej pol hodiny pred odberom.

Poznámka: Pre testy otcovstva - skontrolovať číslo prípadu a presvedčiť sa, či ide o správnu tyčinku (označenie tyčiniek: matka: červená; dieťa: zelená; označený muž: žltá; tyčinka pre iné osoby:modrá).

2. Tubu otvorte protismerným otočením jej dvoch častí pozdĺž čiarkovanej línie; a potom vytiahnite časť obsahujúcu tyčinku s vatovým tampónom z obalu.

Poznámka: Vždy majte otvorenú len jednu tubu, aby nemohlo dôjsť k zámene vzoriek!

3. Opakovanými pohybmi hore-dolu (asi 10-krát) stierajte povrch vnútornej strany líca (v ústnej dutine), pričom krúťte paličkou tak, aby bol celý povrch vatového tampónu pokrytý sterom.

Poznámka: Vatový tampón sa nesmie dotknúť ničoho iného, predovšetkým nie rúk inej osoby! Nevadí však, ak sa ním dotknete zubov, alebo jazyka osoby, ktorej sa robí odber.

4. Tyčinku spolu s príslušnou tubou vložte napr. do pohára a nechajte sušiť na vzduchu najmenej jednu hodinu. Zabezpečte, aby sa tampónu nikto nedotkol.

Poznámka: Ak vzorku nemôžete vysušiť ihneď po odbere, vložte ju naspäť do tuby a vysušte pri najbližšej príležitosti, najneskôr po 4-5 hodinách od odberu. Dobre vysušené vzorky vydržia niekoľko týždňov, vlhké sa rýchlo znehodnotia.

 

Upozornenie: V prípade paternitných testov, pozor na zámenu tyčiniek a príslušných túb, aby nedošlo k zámene vzoriek.

 

Transport: možný pri izbovej teplote.

 

Postup po odbere vzorky:

1. Odoberte vzorky na odberové tyčinky ako je popísané vyššie. Ak prídete na naše pracovisko osobne, vzorky Vám radi odoberieme my.

2. Vyplňte a podpíšte tlačivo objednávky testu/žiadanky, vrátane informácie o spracovaní osobných údajov, resp. informovaného súhlasu (pre medicínske testy).

3. Vyplnené formuláre spolu so vzorkami zašlite na našu adresu v priloženej obálke, prípadne doručte osobne.

3. Uhraďte cenu za test vkladom alebo prevodom na účet v Tatrabanke číslo IBAN SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT TATRSKBX. Ako variabilný symbol uveďte číslo prípadu, ktoré nájdete v priloženom tlačive objednávky testu. Pre medicínske testy použite ako variabilný symbol Vaše rodné číslo bez lomítka.

Upozornenie: Bez variabilného symbolu platbu nedokážeme identifikovať. Bez úhrady nezačneme Vaše vzorky spracúvať. Faktúru zašleme spolu so správou o výsledku testu.