logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

ŠTANDARD

119€

Anonymný test otcovstva pre súkromné účely - jednoduchá výsledná správa. DNA test otcovstvo muža  buď jednoznačne vylúči alebo potvrdí. Základná cena testu zahŕňa DNA analýzu 2 vzoriek (muž a dieťa). Výsledky testu odosielame do 5 pracovných dní.

DNA test si môžete objednať na našej stránke https://dnatest.sk/

Zdieľať:

Test otcovstva je založený na analýze ľudského genetického materiálu, kyseliny deoxyribonukleovej (DNA). DNA je lineárna molekula, v ktorej vyšetrujeme úseky, nazývané systémy alebo markery typu STR. Tie majú u rôznych jedincov rozličnú dĺžku. Dĺžka úseku sa označuje ako alela a vyjadruje sa číslom (napr. 5, 8, 23 a pod.). Každý jedinec má dve alely daného systému, pričom dieťa vždy zdedí jednu z nich od matky a druhú od otca. V každom systéme teda dieťa musí mať jednu alelu rovnakú, ako jeho biologický otec. Pri tomto teste vyšetrujeme 16 markerov typu STR, plus jeden ďalší úsek, ktorým sa určí pohlavie vzorky.

Otcovstvo označeného muža je vylúčené (v danom systéme) vtedy, ak označený muž nemá ani jednu z dvojice alel, ktoré má v danom systéme testované dieťa. Vzhľadom na zriedkavú možnosť náhodnej dedičnej zmeny DNA – mutácie, sa otcovstvo pokladá za spoľahlivo vylúčené, až keď ho vylučujú najmenej dva STR systémy. Ak otcovstvo nie je takto vylúčené, vypočíta sa (zo známych údajov o početnosti jednotlivých alel v populácii) hodnota indexu otcovstva (PI) a pravdepodobnosť otcovstva (W). Pri dostatočnom počte vyšetrených STR systémov, hraničí pravdepodobnosť otcovstva s istotou - najmenej 99,99 % ("otcovstvo prakticky dokázané"). Rovnaký princíp sa uplatňuje pri DNA teste materstva.

Pre koho je tento test vhodný?

Test otcovstva Štandard odporúčame v situácii, ak si prajete úplnú anonymitu. Nevyžaduje sa informovaný súhlas, ani neuvádzate mená testovaných osôb. Tento test je vhodný v prípadoch keď je potrebné overiť alebo vylúčiť otcovstvo testovaného muža voči dieťaťu. Cena testu zahŕňa DNA analýzu 2 vzoriek (muž a dieťa) - za príplatok (80 EUR na vzorku) je možné do testu pridať ďalšie osoby (matka, ďalšie deti alebo označení muži).

Pre koho nie je tento test vhodný?

Súkromný, anonymný test nie je vhodný v prípade, keď je potrebné výsledky testu použiť na súde ako dôkazný prostriedok a iné právne účely alebo akékoľvek úradné úkony, pretože pôvod analyzovaných vzoriek je známy len objednávateľovi, t.j. identita testovaných osôb nebola overená súdnym znalcom. Samotný laboratórny test sa však robí rovnako, ako pri súdno-znaleckom určení otcovstva, takže aj výsledok musí byť rovnaký. DNA test otcovstva nie je schopný navzájom odlíšiť jednovaječné dvojčatá.

Čo môže tento test odhaliť?

DNA test otcovstvo muža buď jednoznačne vylúči, alebo potvrdí s pravdepodobnosťou najmenej 99,99 % (t.j. "otcovstvo prakticky dokázané").

Ako postupovať?

Ak si test objednáte, zašleme vám poštou (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú súpravu aj s návodom, podľa ktorého si v súkromí a pohodlí domova urobíte jednoduchý výter ústnej sliznice, alebo odoberiete neštandardnú vzorku (príplatok 70 EUR). Vzorky nám zašlete na analýzu a uhradíte cenu testu. Ak prídete k nám do laboratória osobne, odber vám urobíme my. Vykonáme analýzu, vypočítame pravdepodobnosť otcovstva a správu s výsledkom testu vám zašleme buď elektronicky e-mailom (bezplatne), v tlačenej forme poštou alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne (v obidvoch prípadoch za doplatok 15 EUR).

Kedy dostanem výsledky?

Správu s výsledkom testu posielame najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa kedy prijmeme vzorky a evidujeme finančnú uhradu ceny testu. Napríklad príjem uhrady a vzoriek v pondelok, znamená, že najneskôr v pondelok nasledujúci týždeň odosielame správu s výsledkom (väčšinou však skôr). Tento čas možno skrátiť expresným príplatkom (190 EUR) na 2 pracovné dni.

Ak si test objednáte, zašleme vám poštou (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú súpravu aj s návodom, podľa ktorého v súkromí a pohodlí domova urobíte jednoduchý výter ústnej sliznice. Takýto odber je bezpečný a bezrizikový. Ak prídete k nám do laboratória osobne, odber vám môžme urobiť my. Na kvalitu takto získanej vzorky nemá vplyv zdravotný stav vyšetrovanej osoby a je možné ho spraviť prakticky hneď po narodení. Ak z rôznych súkromných dôvodov nemožno vykonať výter ústnej sliznice, môžeme skúsiť získať DNA z neštandardnej vzorky (príplatok 70 EUR).

Upozornenie:

V prípade, že nezávislá opakovaná analýza ukáže nedostatočné množstvo DNA v doručenej vzorke steru ústnej sliznice, účtujeme pre dodatočné analýzy opakovaných odberov poplatok 80 EUR na vzorku.