logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Li Fraumeni syndróm/HBOC

Rozsah vyšetrenia: TP53 - kódujúca sekvencia

Analyzačná metóda: Masívne paralelné sekvenovanie, priame sekvenovanie

Zdieľať:

Li-Fraumeni syndrome (LFS, https://omim.org/entry/151623) is a clinically and genetically heterogeneous inherited cancer syndrome. LFS is characterized by autosomal dominant inheritance and early onset of tumors, multiple tumors within an individual, and multiple affected family members. In contrast to other inherited cancer syndromes, which are predominantly characterized by site-specific cancers, LFS presents with a variety of tumor types. The most common types are soft tissue sarcomas and osteosarcomas, breast cancer, brain tumors, leukemia, and adrenocortical carcinoma. Classic LFS is defined as a proband with a sarcoma before the age of 45 years and a first-degree relative with any cancer before the age of 45 years and 1 additional first- or second-degree relative in the same lineage with any cancer before the age of 45 years or a sarcoma at any age (Li et al., 1988). Li-Fraumeni-like syndrome (LFL) is defined as a proband with any childhood cancer, or a sarcoma, brain tumor, or adrenocortical tumor before the age of 45 years, plus a first- or second-degree relative in the same lineage with a typical LFS tumor at any age, and an additional first- or second-degree relative in the same lineage with any cancer before the age of 60 years (Birch et al., 1994). A less restrictive definition of LFL is 2 different LFS-related tumors in first- or second-degree relatives at any age (Eeles, 1995). Approximately 70% of LFS cases and 40% of LFL cases contain germline mutations in the p53 gene on chromosome 17p13.1 (Bachinski et al., 2005).

K vyšetreniu je potrebná indikácia klinického genetika a nutné absolvovať genetickú konzultáciu.

Zoznam ambulancií klinickej genetiky nájdete na http://sslg.sk/index.php/sslg/pracoviska.

Periférna krv

- 1-2 ml žilovej krvi do skúmaviek s EDTA (napr. Vacutainer – ružový vrchnák), používané aj na krvný obraz

- po odbere krátkodobo (2-5 dní) skladovať pri 4-8°C, príp. pri izbovej teplote – max. 24 hod.

- štandardne nemraziť, v prípade zmrazenia je nutné transportovať zmrazené, opakované zmrazovanie degraduje DNA

- transport – krátkodobý pri bežnej teplote, aj poštou (1-2 dni), dlhodobý pri 4-8°C

 

Bukálny ster:

1. Pred odberom približne hodinu nič nejedzte ani nepite. Optimálne podmienky na odber sú ráno pred umytím zubov.

2. Otvorte sáčok s odberovou súpravou a opatrne vyberte vrchnák s tyčinkou z tuby.

3. Opakovanými krúživými pohybmi hore-dolu (asi 10x) stierajte v ústnej dutine povrch vnútornej strany líca tak, aby bol celý povrch tampónu pokrytý.

4. Následne tyčinku opatrne vložte do príslušnej tuby a v horizontálnej polohe nechajte sušiť aspoň jednu hodinu.

5. Tubu označte menom vzorky.