logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

AZF - Genetický test muž. neplodnosti

130€

Rozsah vyšetrenia: gén AZFa, AZFb, AZFc

Analyzačná metóda: QF-PCR

 

Zdieľať:

Prítomnosť mikrodelécií Y chromozómu v tzv. AZF oblasti (Yq11.3) spôsobuje mužskú neplodnosť, pričom celosvetovo sa frekvencia výskytu týchto genetických variantov podľa literatúry u neplodných mužov odhaduje na 7,5%. Všeobecne sú však u neplodných mužov európskeho pôvodu mikrodelécie Y chromozómu menej časté. Najvyššia prevalencia Y mikrodelécií je detegovaná v populácii amerických a východoázijských mužov. Región AZF Y chromozómu obsahuje gény zúčastňujúce sa procesu spermatogenézy, t.j. nevyhnutné pre mužskú reprodukciu a je rozdelený do 3 podoblastí – AZFa, AZFb, AZFc. Predpokladá sa, že každá podoblasť je aktívna v inej fáze spermatogenézy. Prítomnosť mikrodelécií v podoblasti AZFb a AZFc vedie k tzv. azoospermii či oligozoospermii. Mikrodelécie v oblasti AZFa majú závažný prejav neplodnosti. Cieľom vyšetrenia je potvrdenie alebo vyvrátenie najčastejšieho genetického faktora ako príčiny neplodnosti, čo je základným predpokladom pre ďalši správny klinický managment pacienta.

Nie je k dispozícii

Periférna krv

- 1-2 ml žilovej krvi do skúmaviek s EDTA (napr. Vacutainer – ružový vrchnák), používané aj na krvný obraz

- po odbere krátkodobo (2-5 dní) skladovať pri 4-8°C, príp. pri izbovej teplote – max. 24 hod.

- štandardne nemraziť, v prípade zmrazenia je nutné transportovať zmrazené, opakované zmrazovanie degraduje DNA

- transport – krátkodobý pri bežnej teplote, aj poštou (1-2 dni), dlhodobý pri 4-8°C

 

Bukálny ster:

1. Pred odberom približne hodinu nič nejesť a nepiť (okrem vody); takisto dojča nesmie byť dojčené najmenej pol hodiny pred odberom.

2. Vybrať tyčinku z tuby a opakovanými krúživými pohybmi hore-dolu (asi 10x) stierať povrch vnútornej strany líca (v ústnej dutine) tak, aby bol celý povrch vatového tampónu pokrytý sterom.

3. Tyčinku vložiť do príslušnej tuby a v horizontálnej polohe sušiť na vzduchu najmenej jednu hodinu, radšej však viac. Zabezpečiť, aby sa vatového tampónu nikto nedotkol.