logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Akútna intermitentná porfýria

Rozsah vyšetrenia: HMBS - kódujúca sekvencia

Analyzačná metóda: Masívne paralelné sekvenovanie, priame sekvenovanie

 

Zdieľať:

Porphyrias are inherited defects in the biosynthesis of heme. Acute intermittent porphyria (https://omim.org/entry/176000), the most common form of porphyria, is an autosomal dominant disorder characterized by recurrent attacks of abdominal pain, gastrointestinal dysfunction, and neurologic disturbances. In the classic form of AIP, both the ubiquitous 'nonerythroid' housekeeping HMBS isoform and the 'erythroid' HMBS isoform are deficient. However, about 5% of families have the 'nonerythroid variant' of AIP, with a defect only in the ubiquitous nonerythroid HMBS isoform and normal levels of the erythroid HMBS isoform. Clinical characteristics in the 2 forms are identical; diagnostic methods based on the level of enzyme in erythrocytes is ineffective (Puy et al., 1998; Petrides, 1998; Whatley et al., 2000).

There are several other forms of porphyria: see porphyria cutanea tarda (176100), variegata porphyria (176200), coproporphyria (121300), acute hepatic porphyria (125270), and congenital erythropoietic porphyria (263700).

 

K vyšetreniu je potrebná indikácia klinického genetika a nutné absolvovať genetickú konzultáciu.

Zoznam ambulancií klinickej genetiky nájdete na http://sslg.sk/index.php/sslg/pracoviska.

Periférna krv

- 1-2 ml žilovej krvi do skúmaviek s EDTA (napr. Vacutainer – ružový vrchnák), používané aj na krvný obraz

- po odbere krátkodobo (2-5 dní) skladovať pri 4-8°C, príp. pri izbovej teplote – max. 24 hod.

- štandardne nemraziť, v prípade zmrazenia je nutné transportovať zmrazené, opakované zmrazovanie degraduje DNA

- transport – krátkodobý pri bežnej teplote, aj poštou (1-2 dni), dlhodobý pri 4-8°C

 

Bukálny ster:

1. Pred odberom približne hodinu nič nejedzte ani nepite. Optimálne podmienky na odber sú ráno pred umytím zubov.

2. Otvorte sáčok s odberovou súpravou a opatrne vyberte vrchnák s tyčinkou z tuby.

3. Opakovanými krúživými pohybmi hore-dolu (asi 10x) stierajte v ústnej dutine povrch vnútornej strany líca tak, aby bol celý povrch tampónu pokrytý.

4. Následne tyčinku opatrne vložte do príslušnej tuby a v horizontálnej polohe nechajte sušiť aspoň jednu hodinu.

5. Tubu označte menom vzorky.