logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Sekvenačné služby

PONUKA SLUŽIEB SEKVENAČNEJ ANALÝZY:

 

1 primer – cena 38 EUR bez DPH

 

PCR

- PCR reakcia (s dodanými primermi

- Kontrolná elektroforéza na agarózovom géli 1 PCR produktu

- Purifikácia 1 PCR produktu pred sekvenačnou reakciou

 

SEQ

- Sekvenačná reakcia 1 primer, BDTv3.1

- Purifikácia sekvenčnej reakcie

- Elektroforéza na SeqStudio, basecalling, kontrola a file export

 

2 primre – cena 50 EUR bez DPH

 

PCR

- PCR reakcia (s dodanými primermi)

- Kontrolná elektroforéza na agarózovom géli 1 PCR produktu

- Purifikácia 1 PCR produktu pred sekvenačnou reakciou

 

SEQ

- Sekvenačná reakcia 2 primer, BDTv3.1

- 2x Purifikácia sekvenčnej reakcie

- 2x elektroforéza na SeqStudio, basecalling, kontrola a file export

 

Množstevná zľava - nad 96 vzoriek, resp. na základe individuálnej dohody